Documents per a la matriculació

Estudis: Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i Grau Superior en Condicionament Físic.

PASSOS DE MATRICULACIÓ

numeros-i-cercles

Pagament reserva de plaça adjuntant documentació PAS 1

2

T’enviem al correu indicat la documentació especificada al PAS 2

3

Lliurament presencial de tota la documentació requerida en les dates indicades.

4

Matrícula confirmada.

OPCIÓ 1

Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

OPCIÓ 2

Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

OPCIÓ 3

Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

PASSOS DE MATRICULACIÓ

Pagament reserva de plaça adjuntant documentació PAS 1

T’enviem al correu indicat la documentació especificada al PAS 2

Lliurament presencial de tota la documentació requerida en les dates indicades.

Matrícula confirmada.

OPCIÓ 1

Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

OPCIÓ 2

Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

OPCIÓ 3

Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

PAS 1

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR PER LA RESERVA DE PLAÇA

Documents en format PDF. No s’admeten fotos.

 • 1 fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers a la mateixa cara).
 • 1 fotocòpia del DNI/NIE de pare/mare/tutor/a si l’alumne/a és menor d’edat.

Un cop realitzada la reserva de plaça, us enviarem per correu electrònic la documentació per completar el procés de matricula. Aquesta documentació s’haurà de lliurar al centre.

Un cop realitzada la reserva de plaça, us enviarem per correu electrònic la documentació per completar el procés de matrícula. Aquesta documentació s’haurà de lliurar al centre.

PAS 2

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AL CENTRE PER COMPLETAR LA MATRÍCULA

 • 1 fotocòpia del títol o resguard dels estudis requerits (certificat ESO, batxillerat, prova accés).
 • Document de matrícula (signat).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
 • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne (NUSS) (08/…..).
 • Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals, en compliment de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i Adolescència.
 • Informe mèdic i/o psicològic (si s’escau).
 • Autorització de comunicació d’informació d’alumne/a major d’edat al tutor/a (signada).
 • Normativa de matriculació (signada).
 • Autorització dret d’imatge majors o menors de 18 anys (signada).
 • Carta de compromís educatiu (signada).
 • Drets i deures (signada).

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT

Per tal que sigui efectiva la matrícula cal haver lliurat tota la documentació el 23 de juliol de 2021 com a data límit.

El no lliurament de la documentació en les dates indicades, comportarà la pèrdua de la plaça reservada.

Contacte en hores convingudes:

MODALITATS DE PAGAMENT

Dues modalitats de pagament: un cop efectuat el 1r pagament de la reserva de plaça, l’import restant del curs es pot realitzar mitjançant:

 • Pagament únic (abans d’iniciar el curs).
 • Pagament aplaçat (10 mensualitats de setembre a juny).

Les places s’adjudicaran per ordre de pagament.

DEVOLUCIONS

L’import de la reserva de la plaça (1r pagament) només es retornarà en els següents casos:

 • En cas de no tenir els requisits d‘accés (no superar la prova d‘accés) presentant el certificat que així ho demostri.
 • No quedin places suficients.
 • No hi hagi prou alumnes per a crear grup.