Cicles Formatius i altres formacions d'Activitats Esportives

Coneix més sobre els Cicles Formatius Esportius CET10

T’agradaria treballar envoltat de naturalesa? O el que t’apassiona és l’esport i ensenyar als altres?

Doncs no t’ho pensis més i contacta amb nosaltres! T’informarem sense compromís.

Les nostres modalitats de formacions esportives

null

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CFGM Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural.

null

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CFGS Grau Superior de Condicionament Físic.
CFGS Grau Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

null

ENSENYAMENT ESPORTIU

Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme
Tècnic Esportiu en Futbol Sala

null

ALTRES FORMACIONS ESPORTIVES

Curs d'Iniciació a Tècnic d’Esport: joc i esport en edat escolar (CIATE).
Curs de Monitor Dinamitzador Poliesportiu (accés ROPEC).

CFGS: Condicionament físic (Fitness & Wellness)
CFGS: Ensenyament i Animació Socioesportiva

T’apassiona l’esport i ensenyar als altres?
Amb la modalitat de Condicionament Físic et formaràs com a tècnic/a en el món del fitness i les activitats dirigides (entrenament, activitats musicals…).
Amb l’altre modalitat d’Ensenyament i Animació Socioesportiva t’especialitzaràs en el sector socioesportiu (tenis, natació, bàsquet, lleure, turisme…).

CFGM: Conducció Activitats Físico-esportives en el Medi Natural

T’agradaria treballar envoltat de naturalesa?
Doncs forma’t com a Tècnic/a en Conducció d’Activitats Físico-esportives en el medi natural! Durant 1 any practicaràs moltes activitats com muntar a cavall, fer ràpel i escalada, embarcar i dirigir un vaixell de vela, descobrir rutes de muntanya, conduir una BTT, assistir amb primers auxilis a persones en cas d’accident i molt més.

CIATE – Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport: joc i esport en edat escolar

Aquest curs et proporcionar la formació bàsica per a la realització d’activitats d’iniciació esportives en l’àmbit extraescolar. Conduint i evolucionant als infants de les formes més elementals de joc, a les formes més evolucionades i complexes, arribant a les estructures bàsiques dels esports. Aquesta formació està adreçada al voluntariat i el seu certificat d’assistència no dóna accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

Curs de Monitor Dinamitzador Poliesportiu (accés ROPEC)

Aquest curs et capacita i habilita per a exercir com a professional del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya. Podràs treballar com a monitor/a dinamitzador/a desenvolupant activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat en campus i casals esportius, activitats extraescolars en totes aquelles entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

Consulta la Programació dels Cursos Esportius

Coneixeràs les nostres instal·lacions

Cicles Formatius - Barcelona Bosc Urbà
Cicles Formatius - CEM Olímpia
Cicles Formatius -Aula del Centre de Formació CET10
Cicles Formatius - CEM Maresme
Cicles Formatius -CEM Júpiter
Cicles Formatius - CEM Bogatell
Cicles Formatius - Artós Sports Club
Cicles Formatius - CEM Bac de Roda

Programació de cursos esportius

CIATE - Curs d'Iniciació a Tècnic d’Esport: joc i esport en edat escolar

Objectiu

Proporcionar la formació bàsica per a la realització d’activitats d’iniciació esportives en l’àmbit extraescolar, conduint i evolucionant als infants de les formes més elementals de joc a formes més evolucionades i complexes, arribant a les estructures bàsiques dels esports.

Aquesta formació està adreçada al voluntariat i el seu certificat d’assistència no dóna accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

 

Estructura i contingut del curs

El curs consta de 50 hores repartides en 2 blocs:

BLOC COMÚ 15h

 • Salut i activitat físic-esportiva
 • Evolució psicològica del/la jove esportista
 • Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
 • Educació i esport: agents implicats
 • Primers auxilis
 • Gènere i esport

BLOC ESPECÍFIC 35h

 • L’esport per a tothom
 • Joc i esport. Metodologia i recursos
 • L’esport com a activitat educativa
 • La iniciació esportiva i les seves fases
 • Esports col·lectius
 • Esports individuals
 • Noves tendències

Requisists d’accés

Joves majors de 15 anys que es volen iniciar en el món de l’ensenyament poliesportiu.

 

Titulació
Certificació d’assistència atorgada per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
El certificat no s’expedirà fins que els alumnes hagin complert els 16 anys.

Curs de Monitor Dinamitzador Poliesportiu (accés ROPEC)

D’acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (modificada per la llei 7/2015, de 28 de març), l’Administració de la Generalitat ha d’oferir una oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria poliesportiva, atenent els mínims que estableix la normativa vigent.

Per donar resposta a aquesta necessitat, l’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, un cop superat el curs, al ROPEC (Registre Oficial de l’Esport de Catalunya).

 

Requisits d’accés
Tenir 16 anys i disposar del certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent en l’àmbit acadèmic.

 

Per a què et prepara el curs?
Aquest curs et capacita i habilita per a exercir com a professional del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.
Podràs treballar com a monitor/a dinamitzador/a desenvolupant activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat en campus i casals esportius, activitats extraescolars en totes aquelles entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

 

Estructura i contingut del curs

dinamitzador

(*) aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:
/ Graduat/da en educació primària (6-12 anys)
/ Graduat/da en mestre d’educació primària (6-12 anys)
/ Certificats de professionalitat de Dinamització o Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
/ Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

 

Avaluació
Assistència al 90% de les sessions.

 

Titulació
El curs monitor dinamitzador poliesportiu està reconegut i acreditat mitjançant una certificació atorgada per l’Escola Catalana de l’Esport i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest títol l’alumnat es podrà registrar al ROPEC.

logo gene i esport

Aprendràs als nostres centres de treball CET10

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en l'Esport

Cicles Formatius de Grau Mitjà

El principal objectiu dels Cicles Formatius de Grau Mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada. Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les condicions següents:

 • ESO o equivalent superat.

 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:

  – Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en què es realitza la prova.

  – Superar un curs d’accés específic per a l’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, a més de tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la matrícula al curs.

Titulació que s’obté: Tècnic o tècnica de la professió corresponent.

Modalitats en les quals es pot cursar: Presencial o a distància.

Les alternatives existents un cop aconseguida la titulació en els Cicles Formatius de Grau Mitjà són:

 • Incorporació al món laboral.
 • Accés a altres cicles formatius de grau mitjà (amb convalidacions dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques).
 • Accés als cicles formatius de grau superior.
 • Accés al batxillerat (convalidació de crèdits optatius i treball de recerca).
 • Accés als ensenyaments esportius (cicles de grau mitjà + prova d’accés).
 • Accés als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (cicles de grau mitjà o superior + prova d’accés).
 • Altres ensenyaments no reglats.

Cicles Formatius de Grau Superior

El principal objectiu dels Cicles Formatius de Grau Superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta, planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions. Per a accedir a aquests estudis, cal complir amb una de les condicions següents:

 • Batxillerat o equivalent superat.

 • Tenir 19 anys o complir-los durant l’any en curs i superar una prova d’accés.

 • Les persones que disposen d’un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:

  – Superar una prova d’accés específica.

  – Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior.

  – Accedir directament als Cicles Formatius de Grau Superior, sempre que existeixin places disponibles després què hagi accedit l’alumnat provinent de batxillerat, curs o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic o tècnica superior de la professió corresponent.

Modalitats en les quals es pot cursar: Presencial o a distància.

Les alternatives existents després dels Cicles Formatius de Grau Superior són:

 • Incorporació al món laboral.
 • Accés a altres cicles de grau superior (amb convalidacions dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques).
 • Accés a la universitat.
 • Accés als ensenyaments esportius (cicles de grau mitjà + prova d’accés).
 • Accés als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (cicles formatius de grau mitjà o superior + prova específica d’accés).
 • Altres ensenyaments no reglats.

La Formació Professional

La Formació Professional (FP) capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La principal finalitat és la de ser una formació pràctica adequada a les necessitats dels diferents sectors productius i orientada a les demandes del mercat laboral. S’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en Cicles Formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Els títols de Formació Professional acrediten oficialment i amb validesa estatal les qualificacions i competències pròpies de cada cicle formatiu. Amb la superació d’un CFGM s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un CFGS s’aconsegueix el títol de tècnic superior. En cada Cicle Formatiu, els continguts estan organitzats en mòduls professionals de coneixements teòric-pràctics en funció del camp professional.

Els estudis que condueixen a l’obtenció dels títols de Formació Professional inclouen un període de formació pràctica en centres de treball, de caràcter obligatori, amb una durada segons el tipus de cicle formatiu. Aquesta formació en centres de treball es desenvolupa en un mitjà productiu real (empresa o centre de treball) amb l’objectiu de completar la formació adquirida al centre educatiu.

Els cicles formatius es van actualitzant periòdicament en la mesura en què el mercat laboral demanda nous perfils professionals.

Visita’ns a les nostres xarxes socials

BlocaireFlickrYouTubeInstagram
Visita el Blog de la Fundació CET10