Objectius del curs

El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos

Apunta’t als cursos de monitor de lleure del Centre de Formació CET10. Fa més de 20 anys que eduquem i formem en valors. Realitzem, d’una manera rigorosa i eficaç, cursos en el lleure educatiu.

Matricula’t amb nosaltres i gaudiràs d’avantatges. No t’ho pensis més!

Estructura i continguts

El curs de monitors te una durada total de 310 hores en total i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva (150 hores) de les quals:
/ Formació presencial 100 hores.
/ Formació a distància 50 hores.
Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’aula oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.

Etapa pràctiques (160 hores):
Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.

Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius:

M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

/ Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.
/ Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
/ Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
/ Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.

Titulació i convalidacions

Titulació
Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Convalidacions
Per al curs de Monitor/a no es contemplen convalidacions.

Monitor de lleure

Quins cursos fem?

Al Centre de Formació CET10 realitzem formació especialitzada en el lleure educatiu. Si vols veure tots els altres cursos que fem, fes click i assabenta’t de tot!

Descomptes

Si compleixes alguna d’aquestes condicions et podràs aprofitar dels nostres descomptes.

  • Si et trobes a l’atur.
  • Si pertanys a una família monoparental i/o nombrosa.
  • Si t’inscrius amb 2 o més amics.

Informa’t aquí i et respondrem en breu.

Gaudeix dels nostres avantatges!

  • Pràctiques assegurades

Podràs fer les teves pràctiques a les activitats de la Fundació CET10. Tenim més de 10.000 nens i joves fent campus, casals, colònies, menjadors i extraescolars amb nosaltres.

  • Borsa de treball

Tenim més de 300 monitors i directors treballant amb nosaltres, molts d’ells ex-alumnes dels nostres cursos. Vols ser un d’ells? A més, et facilitem accés a ofertes de treball d’entitats i empreses. Treballem amb xarxa i podràs trobar la oportunitat que estàs buscant.

  • Fes esport GRATIS!

Tindràs accés gratuït al gimnàs CEM Júpiter, el centre esportiu on faràs el curs.

  • Cursos subvencionats

Saps que et subvencionem una part del curs? Així et serà més fàcil accedir a la teva professió. Tot això, sense perdre la qualitat que ens caracteritza.

  • Ajuts al transport públic

Et facilitem l’accés a la bonificació pel transport que emet el SOC.

Tot això només t’ho oferim nosaltres i durant un temps limitat. Aprofita! *Avantatges vàlids per a majors de 18 anys.