Què és un certificat de professionalitat?

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, garanteix que aquesta persona té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Validesa

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Objectius del curs

Et prepara per a realitzar una intervenció educativa organitzant, dinamitzant i avaluant activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i a la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Estructura i continguts del curs

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

  • Etapa lectiva. (150 hores)
  •  Etapa de pràctiques. (160 hores)

Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius i pràctiques:

  • MF1866_2: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. (60 hores)
  • MF1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. (30 hores)
  • MF1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. (60 hores)
  • MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. (160 hores)

El detall del temari del curs el trobaràs aquí:

PDF Temari del curs

Titulació

Un cop finalitzat tot el procés de formació amb èxit, l’alumnat rebrà el certificat, expedit pel Servei d’Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya, així com el carnet de monitor/a expedit per la Direcció General de Joventut.

Curs subvencionat pel SOC

Dinamitzador/a d’activitats de
temps lliure infantil i juvenil

Quin és l’entorn professional on podràs treballar?

Monitor/a en les activitats de temps de lleure educatiu infantil i juvenil dins i fora del marc escolar.

Monitor/a en centres i equipaments com centres cívics, centres infantils, centres culturals, clubs, centres de lleure i associacions/agrupacions de lleure educatiu, cases de joventut, colònies urbanes, ludoteques, albergs, terrenys d’acampada i campaments, cases de colònies, granges-escola, aules i escoles de natura, espais de lleure educatiu en entorns comercials, centres escolars, transports infantils i juvenils, associacions, camps de treball, intercanvis juvenils, entre d’altres.

Quins cursos fem?

Al Centre de Formació CET10 realitzem formació especialitzada en el lleure educatiu. Si vols veure tots els altres cursos que fem, fes click i assabenta’t de tot!

Informa’t aquí i et respondrem en breu.