MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE I FUNCIONAMENT DELS CASALS I CAMPUS D’ESTIU 2022 DE CET10

A continuació s’indiquen les mesures concretes que s’apliquen a l’activitat dels nostres casals i campus:

Aforament

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general.

Un cop fet aquest càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat i tenint en compte la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada casal o campus, que s’especifiquen en cada modalitat.

Requisits per a participar en les activitats: “Declaració responsable”

Els/les participants a les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • És recomanable que els infants/joves estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.
 • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.

Documentació Requerida

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions el primer dia d’activitat, s’obre un període de lliurament de la documentació requerida que en el cas dels casals, s’especifica mitjançant les vies de comunicació de cada escola.

En el cas de les famílies participants dels campus, indiquem a continuació el lloc d’entrega de la mateixa:

Campus CEM Bac de Roda, CEM Maresme, CEM La Mar bella:

 • Lloc: Espronceda, 280.
 • Dies i horaris: el primer dia del campus entre les 8:00 i les 9:00 hores, al coordinador del campus.

Campus CEM Bogatell:

 • Lloc: CEM Bogatell (c/ Carrer de Carmen Amaya, 4​).
 • Dies i horaris. De dilluns a divendres, d’11:00 a 21:00 hores. Dissabte i diumenge, de 9:00 a 21:00 h​.

Equip de treball

L’equip de treball habitual dels nostres casals i campus està format per: un/a director/a, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

Seguretat alimentària

 • El menjar se servirà sempre en plats individuals.
 • Per a l’aigua, es podran fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de l’aixeta i que seran servides pels monitors/es o infants / adolescents responsables.

Característiques dels espais i de les activitats

 • Les activitats es duran a terme en grups de 10 infants o joves.
 • Cada grup té assignat un monitor o monitora.
 • Es procura que cada monitor/a es relacioni sempre amb els mateixos grups d’infants.
 • S’afavoreixen les activitats a l’aire lliure.

Sortides i desplaçaments

En la tipologia de sortides que es proposen, es prioritza que les activitats es duen a terme en zones amb baix risc de contagi o llocs que ens garanteixen els nivells de protecció i neteja adients.

Si els desplaçaments es fan en transport públic, es compliran les normes establertes en aquest tipus de transport.

Mesures de protecció

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

Les principals mesures de protecció són les següents:

Rentada de mans:

 • Les mans es rentaran abans i després dels àpats i abans i després d’anar al WC.
 • Existiran diversos punts de rentada de mans.

 

Distanciament físic:

 • Entrades i sortides. Durant les entrades i sortides al/del casal/campus, les famílies hauran de respectar un mínim de distància entre elles.
 • Menjador. Es garantirà una separació mínima entre les taules del menjador. Per raons d’espai, pot ser que els àpats es realitzin per torns. Es realitzarà neteja de les taules després de cada àpat i, de l’espai del menjador, un cop al dia.
 • Activitats. Els jocs i les activitats esportives i/o de lleure es plantegen de tal manera que faciliten les mesures de protecció necessàries.

 

Ús de mascaretes:

 • S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o autocar.
 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa.

 

En el moment d’accedir al casal/campus:

 • Els infants/joves han de venir acompanyats sempre d’un adult/a que pugui deixar constància de l’estat de salut del o de la participant.