POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

FUNDACIO PRIVADA CATALANA CET 10 (entitat que forma part de la xarxa d’entitats de CET10), posa a la seva disposició la informació addicional relativa al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de CET10 basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, recollim la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que ha de conèixer.

 

Dades del responsable:

Identitat: CET10 (FUNDACIO PRIVADA CATALANA CET 10)
Domicili: RAMBLA GUIPUSCOA 23-25 baixos ​​, BARCELONA, 08018,
Contacte: [email protected]
Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CET10 tractem la informació que ens faciliten les persones interessades d’acord amb les següents finalitats:
a/ Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats de la xarxa CET10 i col·laboradors.
b/ Gestionar els centres i / o activitats contractades.
c/ Activitats de publicitat i prospecció comercial d’iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre vinculades amb el sector esportiu, educatiu, oci i social. Li podrem oferir també, enquestes d’opinió o satisfacció de les nostres activitats.
d/ Estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats per les entitats de CET10, bé a través del lloc web o en els diferents centres.

 

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis. La sol·licitud de retirada del consentiment per a l’enviament de comunicacions promocionals condicionarà la situació com a usuari / client de qualsevol entitat CET10.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Si ets un usuari interessat en l’oferta esportiva, educativa, d’oci o social podrem transmetre les dades de contacte a l’entitat CET10 responsable de l’activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l’Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a CET10, a l’adreça Rambla Guipuscoa 23-25 ​​Baixos, Barcelona, ​​08018, o remetent un correu electrònic a [email protected] indicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Valorem la seva col·laboració

En CET10 procurem controlar, dins les nostres possibilitats, l’ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als que se’ls hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres entitats o centres, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que sigui procedent dur a terme a [email protected]

Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecte, ens ho comuniqui a [email protected] en la major brevetat per a procedir a l’oportuna esmena.

 

Moltes gràcies 😉