Colònies

Colònies

Colònies per a infantil i primària

Les colònies de lleure engloben un model educatiu format per activitats de lleure i activitats esportives. Aquesta experiència és una eina educativa que posa a disponibilitat dels monitors-educadors un espai on promoure la curiositat innata, la descoberta naturalística i l’aproximació científica, experimental i vivencial als principals ecosistemes naturals del territori català.

Totes les activitats, que fomenten l’autonomia personal, l’autoconeixement i la manifestació de tots els vessants de la personalitat dels infants, estan vinculades a l’etapa educativa de cada grup respectant el seu ritme evolutiu i les seves necessitats, és a dir, diferenciant la tipologia d’activitat d’educació infantil amb educació primària, adaptant-nos amb els interessos que manifesten a cada etapa.

Educació Infantil

Els infants centren les seves activitats al voltant d’un centre d’interès enriquidor on l’objectiu s’enfoca en la coneixença de les pròpies emocions i la dels que l’envolten. A més, les activitats relacionades amb el centre d’interès apropen als nens i nenes a gaudir i cuidar de la natura, així com descobrir diferents cultures d’arreu del món.

Educació Primària

Els nens i nenes gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats com tallers d’expressió i creativitat o esports i dinàmiques alternatives amb l’objectiu que els infants de l’escola coneguin i aprenguin diferents tipus d’activitats que difícilment estan acostumats a realitzar. S’organitzen curses d’orientació, activitats a la piscina o tir amb arc per tal de potenciar aspectes tal com la convivència i el treball personal.

Colònies - Colonias

L'entorn

Les colònies es desenvolupen en el complex de Santa Maria del Collell, a la població de Sant Miquel de Campmajor (Girona). Aquest complex colonial està construït enmig de la natura, a la confluència entre les terres volcàniques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany, on esclaten 150 hectàrees de verd i frondositat, boscos i rierols, pau, d’espai amplis i magnífiques instal·lacions per a poder portar a terme activitats esportives i de lleure.

El complex colonial està ubicat en una zona natural, amb una aclimatació pròpia de les terres gironines, molt proper a llocs emblemàtics com Banyoles, on trobem el famós estany i també el Parc Neolític de la Draga. Aprofitant la proximitat de la població de Banyoles, l’hospital de referència on s’acudeix en cas que hi hagi algun accident o malaltia durant les colònies és la Clínica Salus Infirmorum (a uns 12 km de distància respecte Santa Maria del Collell).

El Collell piscina
El Collell exterior
El Collell camp futbol

Afavorim que els infants visquin com a infants i creixin com a persones.

Què fem a les colònies?

 • Treballs manuals: creació, amb diferents tècniques i materials dels personatges vinculats al centre d’interès.
 • Jocs motrius cooperatius: amb l’objectiu de la millora motriu de l’infant, gaudirem jugant amb equip per assolir un objectiu comú.
 • Jocs motrius pre-esportius: per a la millora de les habilitats i destreses motrius, és imprescindible la utilització de jocs i activitats d’iniciació esportiva a diferents esports.
 • Jocs motrius tradicionals: joc de pistes i gimcanes on el treball en grup i el respecte a la diferència interpersonal es treballa mitjançant activitats on s’hagi d’assolir un objectiu comú.
 • Dinàmiques d’expressió corporals i musicals: les activitats artístiques i amb l’ajuda d’elements musicals prenen importància per tal que l’infant pugui aprendre a gestionar emocions, ritmes i balls.
 • Sortides i excursions: per poder gaudir de la natura fora de I’espai de la casa de colònies. Així doncs, ens remullem a les piscines per tal de passar la calor, fem rutes d’orientació i tractem amb els animals de la granja (Educació Infantil) i fent hípica (Educació Primària).

Diversitat i inclusió

Lèxicament inclusiu, incloure, significa posar una cosa dins una altra, comprendre una part. Aquesta definició adaptada al món educatiu ens ve a dir que és un projecte on tots els alumnes, per diferents que siguin, poden aprendre junts.  Perquè això sigui així i perquè la formació sigui fructífera per a tots els alumnes (els que no tenen cap dificultat i els que presenten alguna discapacitat) hi ha una figura clau: la del monitor de suport, aquella persona que està en tot moment amb un alumne que per una sèrie de motius necessita sempre algú al seu costat, ajudant-la, donant-li suport i guiant-la.

Objectius educatius

 • Crear un entorn on a través del joc i l’activitat física s’afavoreixi el desenvolupament integral de l’infant.
 • Fomentar els valors útils per al seu creixement personal i la convivència social.
 • Afavorir l’acceptació i compliment d’unes normes bàsiques de convivència.
 • Respectar el dret a la diferència i la diversitat.
 • Promoure el respecte pel nostre entorn.
 • Estimular l’autoestima i les superacions de les diferents limitacions.
 • Utilització de l’activitat física, l’esport i el lleure com a eines d’aprenentatge.
 • Potenciar habilitats socials com la comunicació, la comprensió, la canalització de sentiments, la resolució de conflictes  a  través  del  diàleg; i valors socials com l’autoestima i l’autosuperació personal.
 • Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència.
Colònies Estiu