estades fi de curs
estades fi de curs

Estades de
tecnificació esportiva

Estades de tecnificació esportiva

Estades durant tot l'any

Coneixes les estades de tecnificació esportiva de CET10? Per a nosaltres, el temps de convivències és un espai educatiu clau en el creixement dels nostres infants i joves.

La conjunció de convivències i esport, potencia els beneficis d’ambdues activitats i genera un impacte positiu en el rendiment de l’infant i/o del/ de la jove esportista.

La pràctica esportiva en un entorn diferent de l’habitual, permet, a més a més, treballar de forma transversal, tant aspectes propis de la disciplina esportiva en si, com d’altres vinculats als valors educatius que l’esport promou, tals com: el respecte, la cooperació, la igualtat d’oportunitats; tot considerant-los base pedagògica d’una educació integral.

Ens agrada fer propostes a mida com stages de rendiment esportiu de diferents modalitats esportives, estades multiesportives (que inclouen la pràctica transversal de diferents esports), estades a la neu (pràctica d’esports d’hivern com l’esquí i l’snow), i estades d’esports d’aventura a la natura, per exemple. També oferim la possibilitat de combinar entre diferents propostes, aconseguint així un ampli ventall d’accions educatives.

Estades Tecnificació Esportiva - Stage tecnificación deportiva

Objectius educatius

 • Establir un espai de convivència per reforçar el vincle dins dels diferents grups, buscant la cohesió entre els i les participants i l’equip tècnic.
 • Aprofundir en la millora de la tècnica individual i col·lectiva dels esports en els quals participen.
 • Promoure la introducció de noves disciplines esportives i activitats, aprofitant les oportunitats que ens dona l’entorn en què es realitzen les estades.
 • Desenvolupar habilitats cognitives que millorin aspectes com l’atenció, la concentració i la imaginació, que permetin al/ a l’esportista arribar a un òptim rendiment.

Aspectes pedagògics

 • El contacte entre persones: les relacions entre els infants/joves i influències mútues són un aspecte important en el procés educatiu tenint present els dos elements clau: el/la monitor/a i el grup d’educadors i educadores.
 • La intencionalitat educativa: l’equip educatiu treballa per aconseguir una educació en el lleure de qualitat que possibiliti el màxim de vivències personals, oportunitats d’enriquiment i una ocasió per créixer en l’àmbit integral.
 • L’educació entesa com a procés: per afavorir el desenvolupament integral dels infants, l’equip educatiu ha de seguir uns passos i unes etapes, i la planificació dirà en quin ordre i com s’aniran treballant, per assolir les fites educatives. Per aquest motiu, a CET10 es dona tanta importància a la programació i temporització dels objectius i les activitats que hi estan vinculades.
 • La solidaritat i el respecte entre les persones: tot infant/jove ha d’estar inclòs en un grup i ser un membre actiu d’aquest. Per aconseguir-ho, s’haurà de fomentar el respecte vers els altres infants/joves i el respecte dels infants/joves vers ells i elles mateixes.
 • La integració: el dret a la diferència i la protecció integral de les necessitats i interessos individuals dels infants i joves. El treball bàsic d’aquest principi és l’autoconcepte i la identitat dels infants/joves, treballant amb ells/es la seva globalitat i afavorint el desenvolupament de les seves destreses i competència social.
 • La normalització: el treball educatiu i els recursos dels quals es disposen per a dur a terme el projecte ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats i oferint la mateixa qualitat a qualsevol dels infants/joves. Defineixen als infants/joves com subjectes amb drets i deures, afavorint el desenvolupament de les seves capacitats; en aquesta línia, es crea la normativa de convivència per tal que tots els membres del grup desenvolupin el compromís de voluntarietat, la responsabilitat individual i de grup/joves respon al treball integral de les dimensions educables de la persona (social, psicològica, afectiva, motriu, corporal i de relació amb l’entorn).
 • La participació: els infants i joves han de participar democràticament en la vida de grup; així mateix, han de tenir accés a la informació, conèixer les seves necessitats, formular demandes i manifestar inquietuds i interessos i promoure la solidaritat.
Estades Tecnificació Esportiva - Stage tecnificación deportiva
Estades Tecnificació Esportiva - Stage tecnificación deportiva
Estades Tecnificació Esportiva - Stage tecnificación deportiva

Les nostres propostes d’estades de tecnificació esportiva

 • Estades de tecnificació esportiva de pretemporada (setembre/octubre): enfocades a preparar l’inici de temporada dels diferents equips i grups esportius, amb l’objectiu principal d’aconseguir una adequada preparació físico-tècnica de l’esportista i treballar la cohesió dels equips en el moment inicial de la temporada.
 • Estades a la neu (gener/febrer): enfocades a la pràctica d’esports d’hivern: esquí i snow bàsicament, combinats amb altres modalitats esportives com el patinatge sobre gel, els trineus, les raquetes, etc.
 • Estades esportives (març/maig): campus de tecnificació esportiva, on els i les participants poden inscriure’s a una o dues modalitats esportives amb l’objectiu de millorar les seves destreses en aquell/s esport/s que realitzen al llarg de l’any. Es combina la pràctica dels esports habituals amb altres activitats i/o modalitats esportives: aquàtiques, d’aventura (BTT, piragüisme, vela, etc.).
 • Estades esports d’aventura: es fan propostes a mida per a escoles i instituts, on es combina la pràctica de diferents esports d’aventura a la natura: ràfting, escalada, piragüisme, senderisme, BTT, curses d’orientació, etc.

Des de CET10, estem oberts/es al disseny d’estades esportives a mida de les necessitats de cada centre o grup; buscant l’entorn més adient per fer-les realitat.

Ens ocupem de tot el procés de gestió: allotjament, transport, disseny del programa d’activitats, difusió i inscripció de les famílies, aportació de l’equip de treball, titulat i inscrit al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).

Vols més informació?

T’informarem sense cap compromís. T’esperem!