Fundació CET10

Fundació CET10

Fent un pas més enllà

El projecte neix l’any 1994 amb el convenciment que l’esport i el lleure educatiu són eines que treballen a favor del creixement de les persones, dels infants i del jovent, alhora que representen un potent vehicle socialitzador i generador de cohesió. El nostre objectiu és impulsar l’esport i el lleure com a eina educativa de gran valor a la societat.

El projecte CET10 és una història d’èxit: hem crescut sense perdre mai de vista la nostra visió inicial, i sent-hi sempre fidels. Això ens dóna l’oportunitat de dur el nostre projecte un pas més enllà amb la Fundació CET10: una eina que ens permet portar el nostre sentit social fundacional a noves cotes, per continuar treballant amb les escoles com fins ara, amb les administracions públiques i entitats del sector educatiu, sí, però també per ampliar la nostra tasca fins a altres projectes i agents socials on calgui la promoció esportiva i de lleure en favor de la infància i els joves.

Inclusió, educar i fer créixer amb l’esport i el lleure.

Un programa esportiu únic

El programa i model esportiu aplicat per la Fundació CET10 és únic i està sempre adaptat a les necessitats i característiques de cada edat, a l’etapa evolutiva dels nens i joves i al seu moment maduratiu psicomotriu i cognitiu. També està adaptat a l’entorn, l’esport i el nivell esportiu de cada persona.

El model de la Fundació CET10 fomenta la pràctica esportiva i l’activitat física com a mitjà educatiu i un estil que potencia l’educació esportiva per tal d’oferir una educació integral a les persones. Desenvolupem programacions tècniques específiques per garantir processos d’ensenyament i aprenentatge.

També utilitzem la competició com a eina pedagògica en els processos d’aprenentatge per potenciar i afavorir la coeducació, així com desenvolupar i estimular la cooperació, esportivitat, solidaritat i companyia. L’esport és una pràctica de vital importància per al desenvolupament integral de la persona tant físicament com psicològicament, emocionalment, socialment i cognitivament.

La pràctica de l’esport fa créixer l’autoestima i l’esperit de superació i fomenta els hàbits saludables que amb una alta probabilitat es mantindran en l’edat adulta.

Et convidem a descobrir tot el que fem en el nostre dia a dia.