La formació online és una forma d’estudi que s’està consolidant com una de les metodologies a l’hora de cursar uns estudis. Sobretot per la flexibilitat i d’ubicació que ofereix.

El projecte de formació online del Centre de Formació CET10 dona resposta a les necessitats dels professionals en l’àmbit educatiu, on el seu objectiu és continuar i actualitzar els seus aprenentatges per tal de millorar les seves competències professionals.

Formació online - Formación online

Funcionament i campus virtual

El format dels cursos de formació online permet la pròpia organització de l’alumne, on dins del termini establert d’inici i fi de curs, podrà anar realitzant l’avaluació continuada al seu ritme.

El nostre entorn d’aprenentatge és el campus virtual CET10, on l’alumne tindrà accés als continguts dels cursos, recursos i avaluacions, i a més, permet interactuar amb la resta d’alumnat, professors/es i amb el/la tutor/a, facilitant el dinamisme relatiu a aquest tipus d’estudis.

Les comunicacions dels cursos seran tant asincròniques, facilitant així el ritme de treball i horaris que vulgui fer cada alumne, com sincròniques amb connexió d’àudio i vídeo, que variarà en funció de la tipologia de curs, per tal de donar resposta als dubtes de l’alumnat.

La nostra prioritat és l’acompanyament i orientació de l’alumne, amb l’objectiu d’aconseguir que assoleixi les competències de la formació amb èxit.

Avantatges de la modalitat online

  • Flexibilitat horària.
  • Facilitat per compaginar l’estudi amb altres activitats.
  • Realitza el curs des d’on vulguis.
  • Continguts actualitzats.
  • Varietat de recursos (vídeos, fòrums, entorn per treballar en grup, enllaços web, exercicis interactius, etc.).
  • Contacte directe amb el/la docent i tutor/a.

Com a alumne, has de tenir un paper proactiu en la teva formació per aprofitar-la al màxim!

Apunta’t als cursos online del Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. Dóna el pas i… aconsegueix el teu títol!