Objectius del curs

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització del l’equip de personal monitor.

Condicions d’accés

Hi ha 2 vies d’accés al curs:

1. Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del títol), o

2. Acreditar les dues condicions següents:

/ Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. (aportar còpia del títol).

/ Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.(Aportar acreditació)

Estructura i continguts

Els continguts del curs de Directors s’estructuren en 4 mòduls formatius:

M1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
M2: Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil.
M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
M4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors.

Etapa lectiva (200 hores) de les quals:

/ Formació presencial 134 hores.
/ Formació a distància 66 hores. Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’Aula Oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.

Etapa pràctiques (120 hores)

Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

/ Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, bé siguin presencials o no presencials.
/ Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
/ Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
/ Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a director de lleure.

Titulació i convalidacions

Titulació

Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Convalidacions

Reunint i acreditant els requisits d’accés indicats per aquest curs, es convaliden directament els mòduls M2 i M3.

Quins cursos fem?

Al Centre de Formació CET10 realitzem formació especialitzada en el lleure educatiu. Si vols veure tots els altres cursos que fem, fes click i assabenta’t de tot!

Descomptes

Si compleixes alguna d’aquestes condicions et podràs aprofitar dels nostres descomptes.

  • Si et trobes a l’atur.
  • Si pertanys a una família monoparental i/o nombrosa.
  • Si t’inscrius amb 2 o més amics.

Informa’t aquí i et respondrem en breu.

Gaudeix dels nostres avantatges!

  • Pràctiques assegurades

Podràs fer les teves pràctiques a les activitats de la Fundació CET10. Tenim més de 10.000 nens i joves fent campus, casals, colònies, menjadors i extraescolars amb nosaltres.

  • Borsa de treball

Tenim més de 300 monitors i directors treballant amb nosaltres, molts d’ells ex-alumnes dels nostres cursos. Vols ser un d’ells? A més, et facilitem accés a ofertes de treball d’entitats i empreses. Treballem amb xarxa i podràs trobar la oportunitat que estàs buscant.

  • Fes esport GRATIS!

Tindràs accés gratuït al gimnàs CEM Júpiter, el centre esportiu on faràs el curs.

  • Cursos subvencionats

Saps que et subvencionem una part del curs? Així et serà més fàcil accedir a la teva professió. Tot això, sense perdre la qualitat que ens caracteritza.

  • Ajuts al transport públic

Et facilitem l’accés a la bonificació pel transport que emet el SOC.

Tot això només t’ho oferim nosaltres i durant un temps limitat. Aprofita! *Avantatges vàlids per a majors de 18 anys.