Objectius del curs

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització del l’equip de personal monitor.

Director de lleure

Estructura i continguts

El curs de director/a de lleures s’estructura en 4 mòduls formatius:

M1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
M2: Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil.
M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
M4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors.

El curs de directors/es convalidat té una durada de 320 hores en total que s’estructuren:

ETAPA LECTIVA (200 h) DE LES QUALS:

 • Formació presencial 135 hores.
 • Formació a distància i realització de la memòria de pràctiques 65 hores.

L’alumne disposarà de l’accés al campus virtual CET10 per al desenvolupament de la formació, on trobarà els continguts, materials i documentació del curs.

Els continguts s’estructuren en 2 mòduls formatius:

D1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
D4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors.

ETAPA PRÀCTIQUES (120 h)

Aquesta etapa s’efectuarà mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.

Condicions d'accés

Hi ha 2 vies d’accés al curs:

1. Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del títol), o

2. Acreditar les dues condicions següents:

 • Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, d’integració social, d’animació d’activitats fisicoesportives (AFFE) o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. (aportar còpia del títol).
 • Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.(Aportar acreditació)

Requisits matrícula

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el carnet de monitor/a de lleure o bé la còpia del títol acadèmic i el certificat d’experiència laboral.

*En cas que el curs disposi de descomptes hauràs d’adjuntar el comprovant d’aquest.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les aptituds fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, bé siguin presencials o no presencials.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a director de lleure.

Titulació i convalidacions

TITULACIÓ

Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

CONVALIDACIONS

Reunint i acreditant els requisits d’accés indicats per aquest curs, es convaliden directament els mòduls D2 i D3.

Descomptes

Si compleixes alguna d’aquestes condicions et podràs aprofitar dels nostres descomptes.

 • Si et trobes a l’atur.
 • Si pertanys a una família monoparental i/o nombrosa.
 • Si t’inscrius amb 2 o més amics.
 • Descomptes no acumulables.
 • Consulta si el teu curs té descompte.

Envia’ns un correu electònic i et respondrem ben aviat.

Gaudeix dels nostres avantatges!

 • Pràctiques

T’oferim l’opció de realitzar les pràctiques en un dels projectes de CET10.

 • Borsa de treball

Tenim més de 300 monitors i directors treballant amb nosaltres, molts d’ells ex-alumnes dels nostres cursos. Vols ser un d’ells? A més, et facilitem accés a ofertes de treball d’entitats i empreses. Treballem amb xarxa i podràs trobar la oportunitat que estàs buscant.

 • Fes esport GRATIS!

Tindràs accés gratuït al gimnàs CEM Júpiter, el centre esportiu on faràs el curs.

 • Ajuts al transport públic

Et facilitem l’accés a la bonificació pel transport que emet el SOC.

Tot això només t’ho oferim nosaltres i durant un temps limitat. Aprofita!

*Avantatges vàlids per a majors de 18 anys.

Apunta’t als cursos de director/a de lleure del Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. Dóna el pas i…fes-te director/a!