Esport en edat escolar

Podeu inscriure els vostres fills i/o filles a les activitats extraescolars de la vostra escola.
A continuació us mostrem el llistat d’escoles on oferim el servei d’inscripció online d’aquestes activitats:

/ Escola Progrés

/ Escola Entença

Per tal de realitzar la inscripció online, cal clicar al link de l’escola i seguir els passos dins l’àrea de client.

Podeu adreçar-vos a les oficines de CET10 (Rambla. Guipúscoa, 23, baixos 3, Barcelona) o trucant al 932 783 135 per qualsevol consulta.

Som pioners a valorar l’esport com una eina educativa més, oferint activitats esportives a les escoles seguint un model pedagògic propi; un recull de programacions unificades i organitzades que descriu l’itinerari de l’alumne segons un disseny curricular de l’esport practicat. Estructurem les etapes evolutives del nen i la nena, adeqüem els continguts tècnics al seu moment maduratiu (psicomotriu, cognitiu, social i emocional) per aconseguir dotar l’activitat d’una línia didàctica de gran utilitat per a l’infant i per a l’escola.

Des de la Fundació CET10 es busca una educació integral on el nen i la nena siguin el centre d’atenció, una educació adequada a les seves necessitats i amb l’objectiu de millorar l’estil de vida de la persona, preparant-la per poder afrontar el creixement personal i l’assoliment d’altres etapes maduratives, amb altres dificultats socials, culturals i coordinatives.

Esport en edat escolar

VOLS CONÈIXER TOTA LA NOSTRA OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

Demana'ns informació sense compromís

Descarrega’t aquests documents i que el teu fill o filla els entregui complimentats al/a la monitor/a de l’activitat, el dia de començament de la mateixa.

El nostre model esportiu té un enfocament educatiu i pedagògic segons les etapes evolutives.

Els valors educatius

  • Respecte
  • Gestió positiva dels conflictes
  • Participació, Esforç i Superació Personal
  • Cooperació i Cohesió
  • Integració
  • Autonomia
  • Solidaritat i Generositat
  • Responsabilitat
  • Igualtat, Diversitat i Equitat

Etapes formatives

La línia pedagògica de l’esport en edat escolar es divideix en tres etapes corresponents a l’edat dels infants.

Educació Infantil

L’etapa de l’educació Infantil engloba des de els 3 fins als 5 anys, en els cursos de P3 fins a P5. El nen o la nena d’aquesta fase evolutiva es troba en la cúspide de la potenciació de l’estructura cognitiva; és l’etapa que es reconeix col·loquialment com l’edat esponja, ja que és quan el nen i la nena tenen la màxima capacitat de retentiva a l’hora d’aprendre nous conceptes, continguts, habilitats i destreses motrius.

És per aquesta raó que l’activitat física, ben orientada cap a l’educació integral, fa que l’infant aprengui i integri de manera més eficient aquells continguts motrius, valors i hàbits saludables que se li vulguin ensenyar.

Coneix les nostres LLIGUES KIDS de la Fundació CET10 de Bàsquet i Futbol Sala

Educació Infantil

Educació Primària

L’etapa de la Primària és una etapa que engloba les edats d’entre 6 fins als 12 anys, en els cursos de 1r a 6è de Primària. El nen i la nena que entren en aquesta etapa, o estan immersos en ella, es troben en la cúspide de l’aprenentatge significatiu, on el jove té totes les facilitats biològiques per adquirir nous aprenentatges, habilitats i destreses motrius.

En aquest període, es realitzen activitats on el nen i la nena reben un gran impacte positiu emocional, que farà que la sessió o activitat sigui recordada al llarg del temps i farà que el que s’ha après s’interioritzi molt més ràpid i eficaçment.

Coneix les nostres LLIGUES KIDS de la Fundació CET10 de Bàsquet i Futbol Sala

Esport en edat escolar - Educació Primària

Educació Secundària

L’esport en edat escolar en adolescents comprèn a joves entre 13 i 17 anys (de 1r a 4t de l’ESO). És una etapa vital en la qual les relacions socials, l’amistat i l’amor, adquireixen gran importància. Els adolescents es troben en una època de la seva vida on viuen en constant canvi: fisiològic, emocional, cognitiu, socio-afectivament… Per tant, les formes de relacionar-se amb l’entorn social, educatiu i familiar han de satisfer a la persona i, alhora, acceptable per a qui l’envolta.

L’adolescència és l’etapa formativa on hi ha més abandonament esportiu. Per tant, fem una proposta esportiva on la característica principal és la modernització de l’activitat física. Sense deixar de banda esports habituals com el futbol sala i el basquetbol, es proposen esports alternatius i atractius per a la seva pràctica esportiva com el volei platja o el parkour que permeten treballar diferents destreses i habilitats motrius.

El Gran Repte

VOLS DESCOBRIR EL GRAN REPTE, EL NOSTRE PROJECTE PER A ADOLESCENTS?

Clica per saber més!

CET10 premi “LA LOCOMOTORA” del Consell d’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)

El juny de 2018 CET10 va rebre el reconeixement a la gran tasca com a motors en la promoció de l’esport en edat escolar.

Visita el Blog de la Fundació CET10