Objectius del curs

Els objectius del curs de monitor/a especialista d’infants amb NESE (vetllador/a escolar) són:

 • Reflexionar sobre la pràctica professional en la intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.
 • Adquirir eines i recursos per a acompanyar a infants amb necessitats educatives específiques.
 • Ser conscients de la importància de generar espais inclusius.
 • Conèixer els aspectes més rellevants del desenvolupament maduratiu dels infants amb NESE.
 • Adquirir eines i recursos per afavorir l’autonomia dels infants amb NESE.
Monitor Especial Vetllador Escolar - Velador Escolar

Estructura i continguts

El curs de monitor/a especial té una durada de 40 hores lectives que s’estructuren en:

 • Intervenció social i educativa d’infants i joves amb discapacitat.
 • Models educatius inclusius.
 • Desenvolupament de l’infant amb discapacitat.
 • La discapacitat sensorial.
 • La discapacitat física.
 • TEA: Trastorn de l’Espectre Autista i TDAH.
 • La síndrome de Down.
 • Paper i funcions del/la vetllador/a en suport a la inclusió als centres escolars.
 • Protocols d’actuació.
 • Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

Condicions d’accés

Professionals de l’àmbit educatiu de l’educació formal i no formal, personal de suport a l’aula i altres educadors/es vinculats a l’educació especial.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents activitats avaluatives proposades.

Titulació i convalidacions

TITULACIÓ

Diploma de vetllador/a escolar atorgat pel centre de formació CET10.

CONVALIDACIONS

Per al curs de vetllador/a no es contemplen convalidacions.

Apunta’t als cursos de monitor/a especialista  d’infants amb NESE (vetllador/a escolar) del Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. Dóna el pas i…fes-te monitor/a especial!