Objectius del curs

El curs de monitor/a especialista d’infants amb NESE (vetllador/a escolar) és una formació complementària dins de l’educació no formal, específica en l’àmbit de l’educació especial, que té els següents objectius:

  • Reflexionar sobre la pràctica professional en la intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.
  • Adquirir eines i recursos per a acompanyar a infants amb necessitats educatives específiques.
  • Ser conscients de la importància de generar espais inclusius.
  • Conèixer els aspectes més rellevants del desenvolupament maduratiu dels infants amb NESE.
  • Adquirir eines i recursos per afavorir l’autonomia dels infants amb NESE.
Necessitats Específiques de Suport Educatiu - Necesidades específicas de soporte educativo

Estructura i continguts

Els continguts inclouen:

  • La intervenció social i educativa amb infants i joves amb discapacitat. Models inclusius.
  • Funcions del vetllador/a als centres escolars i activitats educatives.
  • Desenvolupament de l’infant amb discapacitat.
  • Descripció i intervenció en TEA i altres trastorns, discapacitats sensorials, discapacitat física, discapacitat intel·lectual.
  • Protocols d’actuació i tècniques de prevenció d’accidents.

Condicions d’accés

Professionals de l’educació en el lleure, personal de suport a l’aula i altres educadors/es amb interès en l’àmbit de l’educació especial.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents activitats avaluatives proposades.

Titulació i convalidacions

TITULACIÓ

Certificat emès pel Centre de Formació CET10.

CONVALIDACIONS

Per al curs de vetllador/a no es contemplen convalidacions.

NESE significa Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Aquestes necessitats s’identifiquen i es valoren en funció de l’alumne i dintre del seu context educatiu, al marge de la condició social i personal, i amb la finalitat de donar els suports necessaris per a millorar l’aprenentatge en condicions d’equitat.

Fes el pas i… sigues monitor/a especialista d’infants amb NESE al Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. T’hi esperem.