D’acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (modificada per la llei 7/2015, de 28 de març), l’Administració de la Generalitat ha d’oferir una oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria poliesportiva, atenent els mínims que estableix la normativa vigent.

Per donar resposta a aquesta necessitat, l’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, un cop superat el curs, al ROPEC (Registre Oficial de l’Esport de Catalunya).

Monitor Dinamitzador Poliesportiu

Objectius del curs

Aquest curs et capacita i habilita per a exercir com a professional del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.

Podràs treballar com a Monitor Dinamitzador Poliesportiu desenvolupant activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat en campus i casals esportius, activitats extraescolars en totes aquelles entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport i tindras accès al ROPEC.

Estructura i continguts

dinamitzador

(*) aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:
/ Graduat/da en educació primària (6-12 anys).
/ Graduat/da en mestre d’educació primària (6-12 anys).
/ Certificats de professionalitat de Dinamització o Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
/ Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Requisits d’accés

Tenir 16 anys i disposar del certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent en l’àmbit acadèmic.

Avaluació

Assistència al 90% de les sessions.

Titulació i convalidacions

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. L’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, un cop superat el curs, al ROPEC.

El curs monitor dinamitzador poliesportiu està reconegut i acreditat mitjançant una certificació atorgada per l’Escola Catalana de l’Esport i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest títol l’alumnat es podrà registrar al ROPEC.

logo gene i esport

Quins cursos fem?

Al Centre de Formació CET10 realitzem formació especialitzada en el lleure educatiu. Si vols veure tots els altres cursos que fem, fes click a sota i assabenta’t de tot!