Patis Escolars Oberts al Barri

Patis Escolars Oberts al Barri és un projecte que posa a disposició de la gent dels barris de Barcelona els patis de les escoles com a espai d’ús públic. Està adreçat a famílies, infants i joves i s’obren fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars. El programa està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona des de la regidoria d’Educació i Universitats, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Barcelona ofereix actualment 69 Patis Escolars Oberts al Barri a tots els districtes de la ciutat. Mitjançant la col·laboració i suport amb tota la xarxa socioeducativa de cada barri, es genera una programació d’activitats, dirigida per dinamitzadors, de caire cultural, artístic, esportiu, familiar i amb maletes pedagògiques, segons les necessitats de cada barri. Aquestes activitats són obertes a tothom i totalment gratuïtes. Consulta les escoles i activitats aquí.

El pati és un espai de seguretat per a tothom que compta amb un monitor expert.

Patis Escolars Oberts al Barri, juntament amb la Fundació CET10, compta amb les direccions de centres educatius, referents de districte i entitats socioeducatives que participen en el programa. Es vol reconèixer i potenciar el valor educatiu i socialitzador de les activitats de temps lliure, vetllant pel dret d’accedir-hi de tots els infants, joves i famílies de la ciutat. Així mateix, les activitats educatives que es proposen són compatibles amb el joc lliure dels infants, ja que no s’utilitzarà tot l’espai ni tot el temps d’obertura del pati escolar quan es realitzin aquestes accions. Les propostes de dinamització converteixen el pati de l’escola, a través del joc, en un espai de veritable diàleg i reconeixença com a membres d’una comunitat de veïns i veïnes.

Un cop l’any, es porta a terme una festa que es realitza a la meitat dels Patis Escolars Oberts al Barri i a tots els districtes el mateix cap de setmana. Aquesta activitat de dinamització educativa de ciutat es desenvolupa al voltant del mateix centre d’interès i seguint el mateix format a cadascun dels Patis Escolars Oberts al Barri on es realitza.

Des de la Fundació CET10, us convidem a descobrir tot el que els Patis Escolars Oberts al Barri us ofereixen.

Patis Escolars Oberts al Barri
Visita el Blog de la Fundació CET10