Política de qualitat

CET10 i les diferents empreses del grup CET10 són entitats de serveis esportius amb seu a Barcelona, pioneres en fomentar i promoure l’esport, els programes de Corporate Wellness per a empreses, el fitness, el lleure i l’activitat física. Disposem també d’un centre de formació propi on formem futurs professionals dins l’àmbit del lleure, l’activitat física i l’alimentació. Els nostres serveis tenen com fil conductor els beneficis que es deriven de l’esport, l’activitat física i el lleure: salut i benestar i fem qualitat basant-nos en l’eficiència del nostre sistema de gestió que es reflecteix en última instància en la satisfacció del client i en l’acompliment de necessitats i expectatives d’altres parts interessades.

Per aconseguir-ho, CET10 i les diferents empreses del grup CET10 estableixen tres pilars per al seu model de gestió:

1. Les persones orientades a la satisfacció del client:

  • El personal ha d’estar qualificat d’acord amb la formació, educació i experiència.
  • El tracte amb el client/alumnat ha de ser excel·lent. S’ha de sentir atès, acompanyat i orientat durant totes les etapes de l’activitat/servei que realitzi a l’empresa.
  • El personal ha d’estar orientat al client i a l’acompliment de les seves expectatives, i ser diferenciadors per les seves soft skills com el treball en equip, iniciativa, adaptabilitat i intel·ligència emocional.

2. Les instal·lacions modernes, ben mantingudes i segures:

  • Els equipaments han d’incorporar tecnologies d’última generació.
  • Les instal·lacions han de ser segures, netes i ordenades.
  • Els equipaments i serveis oferits ha de ser els adequats al nombre i necessitats dels clients/alumnes.

3. La gestió ha de respondre a les necessitats dels clients/alumnes:

  • El sistema d’informació ha de ser puntual, precís.
  • La planificació d’activitats ha de ser variada, innovadora i adequada a la demanda dels clients/alumnes.
  • Les eines de gestió han de garantir el bon funcionament i control òptim dels processos.

A més a més, l’empresa vetllarà pel compliment dels requisits legals i reglamentaris i per a la millora contínua de l’eficàcia del model del sistema de gestió de la qualitat.

Barcelona a 18 de maig de 2023.

Carles Meilan
President de CET10