Ludoteques

Ludoteques

El joc com a via d'integració i desenvolupament

Una ludoteca és l’espai on es realitzen activitats lúdiques, especialment en educació infantil, amb la finalitat d’estimular el desenvolupament físic, mental i de solidaritat amb altres persones. 

Des de CET10 gestionem les ludoteques del Districte de Sant Martí, les quals estan obertes a tots els infants i joves del barri entre 4 i 16 anys. L’actuació de la ludoteca s’emmarca en l’educació en el món del lleure i, per tant, la seva acció està marcada pels objectius pedagògics situats en les àrees socials, prenent l’objectiu principal de la ludoteca com la socialització dels infants dins del seu grup natural de relació. El servei ofereix un espai de relació i seguretat, on els infants han de poder desenvolupar la seva personalitat, la seva creativitat i créixer com a persones.

Ludoteca

Grups d'edats

Petita infància: de 4 a 5/6 anys

Creiem que l’Eix Temàtic/Centre d’interès és una eina educativa que incentiva la participació i genera interès en els participants gràcies al que anomenem “activitats vivencials”. El tarannà de les quatre ludoteques és portar a terme activitats diverses, a partir de les quals, els infants puguin gaudir i aprenguin normes, valors i hàbits que puguin integrar i normalitzar al seu dia a dia per al seu creixement integral.

Infància: de 6 a 11/12 anys

Donat que els educadors/es son conscients de les realitats diverses (rutines, situacions personals, acadèmiques, etc.) es respecten els ritmes i les necessitats de cadascun dels infants quan arriben a l’espai de ludoteca, tractant de garantir la comoditat i el benestar del grup. Des de l’inici, el grup pren consciència del valor atorgat a les seves iniciatives, augmentant la motivació i el sentiment de pertinença. Sovint, els infants proposen fer tallers, activitats, dinàmiques o jocs i se’ls dóna les eines per dur-ho a terme.

Joves: de 12 a 16 anys*

* Excepte a la ludoteca Xalet del Clot.

Els adolescents disposen d’espai per a reunir-se entre ells i amb els educadors/es. La confiança entre l’equip educatiu i els participants permet treballar conjuntament els aspectes educatius, els neguits, les inquietuds i les pors que acompanyen als joves en aquesta etapa vital de conformació de la seva personalitat.

Què fem a la ludoteca?

Sens dubte, el joc lliure és l’eina fonamental d’una ludoteca, ja que permet a l’infant i la família gaudir d’una situació plaent, sense directrius preestablertes i, alhora, permet als professionals conèixer-los en la seva essència.

El joc dóna la possibilitat de ser i estar actiu davant de la realitat. Jugar és distreure’s, divertir-se, fer, investigar, relacionar-se, evolucionar. El joc permet, a l’infant, integrar-se i desenvolupar-se, ja que és en el joc lliure quan ens mostrem tal com som.

Cada dia es realitza una valoració conjunta del grup d’infants o joves i l’equip d’educadors/es per determinar com ha anat la tarda i l’activitat, solucionar els possibles conflictes que hagin sorgit i fer propostes de futur de noves activitats i/o projectes.

Al llarg de l’any, s’organitzen diferents activitats especials, com Jornades de Portes Obertes, Casal de Nadal, Casal de Setmana Santa, Casal d’Estiu… A més a més, es participa i s’organitzen activitats de dinamització del barri, com la Festa Major, la Nit d’Ànimes, el Carnestoltes i la Festa de la Primavera, entre altres. També s’ofereix un servei de visites escolars d’una durada de dues hores als matins.

Des de les ludoteques es vol aconseguir, cada cop més, la implicació de les famílies en les activitats i la pràctica del joc, afavorint intercanvis intergeneracionals i els temps de lleure dels infants i joves, per tal d’afavorir els vincles afectius.

Consulta les activitats que es realitzen a les ludoteques de La Verneda, Maria Gràcia PontCa l’Arnó.

Activitats i jocs

 • Activitats esportives, fora de la ludoteca i/o sortides
 • Activitats d’expressió i artístiques
 • Tallers de cuina
 • Dinàmiques de grup/jocs cooperatius
 • Joc lliure, joc simbòlics, jocs de taula, jocs de construcció, jocs de regles/rols, jocs de construcció, jocs de cooperació
 • Horticultura
 • Jocs i activitats multimèdia, aula TIC
 • Videojocs
 • Debats/xerrades
 • Activitats amb altres equipaments i serveis juvenils
 • Desenvolupament de projectes
 • Càpsules formatives
 • Organització i realització d’activitats al barri
 • I molt més!