Objectius del curs

Amb el curs de premonitor/a de lleure es vol donar resposta als adolescents i joves (15 i 17 anys) interessats en les activitats d’educació en el lleure però que encara no tenen els 18 anys i per tant no poden accedir al curs oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Aquest curs no dóna directament accés al mercat laboral però és un bon mecanisme per iniciar-se com a monitor/a ajudant o de suport en casals, colònies, activitats extraescolars… L’alumne rebrà els coneixements, eines i recursos bàsics per poder donar suport a la planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure.

Pre-monitor de lleure

Estructura i continguts

El curs té una durada de 55 hores en total que s’estructuren:

ETAPA LECTIVA (35 HORES)

La formació és presencial i els continguts s’estructuren en:

  • El concepte d’educació i l’educació en el lleure.
  • El perfil dels monitors/es en l’educació en el lleure i les activitats esportives.
  • L’acció educativa: preparació, realització i avaluació.
  • El joc com a recurs educatiu.
  • L’animació i l’expressió en les activitats de lleure.

ETAPA PRÀCTIQUES (20 HORES)

Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

Condicions d'accés

Joves entre 15 i 17 anys.

Requisits matrícula

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat.

*En cas que el curs disposi de descomptes hauràs d’adjuntar el comprovant d’aquest.

Avaluació

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva.
  • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  • Haver assistit a les hores presencials.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a premonitor/a de lleure.

Titulació i convalidacions

TITULACIÓ

Diploma de premonitor/a d’esport i lleure educatiu atorgat pel centre de formació CET10.

CONVALIDACIONS

Per al curs de premonitor/a no es contemplen convalidacions.