Tècnic esport - Técnico deporte
Tècnic esport - Técnico deporte

Objectius del curs

Les formacions corresponents a aquest nivell educatiu et permetran adquirir les competències i coneixements necessaris per exercir professionalment funcions d’iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció d’activitats o pràctica esportiva.

La finalitat d’aquests estudis és preparar a l’alumne per a l’activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seva adaptació a l’evolució del món laboral i esportiu.

Tots aquests cicles es componen d’un bloc comú a totes les especialitats esportives i d’un bloc específic amb mòduls relatius a cadascuna de les especialitats.

Bloc comú tècnic/a esport LOE

Aquesta formació del Bloc comú LOE de cicle inicial es realitza per a totes les modalitats esportives LOE i per a les especialitats esportives en període transitori (pàdel, natació, patinatge, tennis, hoquei…).

Condicions d’accés

  • Superació prova específica d’accés a qualsevol especialitat esportiva. El calendari de la prova específica varia en funció de l’especialitat. És important que t’informis bé, ja que, sense la prova específica esportiva, no es pot accedir a aquests ensenyaments.
  • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Estructura i continguts

El curs de Bloc comú tècnic/a esport LOE consta de 80 h lectives, on es buscarà l’assoliment de les competències bàsiques de la formació.

MÒDUL 1: BASES DEL COMPORTAMENT ESPORTIU (30 H)

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Característiques psicomotrius de l’individu.
  • UF 2: Direcció i dinamització de grups.

MÒDUL 2: PRIMERS AUXILIS (30 H)

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Primers auxilis.
  • UF 2: Desfibril·lador extern automàtic (DEA) i suport vital bàsic (SVB).

MÒDUL 3: ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA I DISCAPACITAT (10 H)

Unitat formativa que el compon:

  • UF 1: Activitat física adaptada i discapacitat.

MÒDUL 4: ORGANITZACIÓ ESPORTIVA (10 H)

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Organització esportiva local i catalana.
  • UF 2: Les associacions esportives.

Requisits d’accés

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el certificat acadèmic corresponent.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats formatives, així com realitzar i superar les diferents tasques avaluables proposades.

Titulació

Certificat de Bloc comú dels ensenyaments esportius (LOE) del Departament d’Educació de Catalunya.

Apunta’t al Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. Estudia amb nosaltres i… aconsegueix el teu títol!

En col·laboració amb la Federació Catalana de Pàdel

ENSENYAMENTS RELACIONATS

Tècnic esportiu futbol - Técnico deportivo futbol

TÈCNIC/A ESPORTIU/VA EN FUTBOL SALA

Ensenyament Esportiu. Aconsegueix el nivell 1 i el nivell 2 d'entrenador/a de futbol sala.

Tècnic esportiu socorrisme - Técnico deportivo socorrismo

TÈCNIC/A EN SALVAMENT I SOCORRISME

Ensenyament Esportiu. Forma't en el rescat de persones en el medi aquàtic. Cicle inicial.

Tècnic esportiu pàdel - Técnico deportivo pádel

TÈCNIC/A D'ESPORTS EN PÀDEL

Ensenyament Esportiu. Dirigit principalment a aquells tècnics que s’inicien en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica del pàdel.