Objectius del curs

El curs de monitor/a de lleure prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

monitor de lleure

Estructura i continguts

El curs de monitor/a de lleure té una durada de 310 hores en total que s’estructuren:

ETAPA LECTIVA (150 h) DE LES QUALS:

 • Formació presencial 100 hores.
 • Formació a distància i realització de la memòria de pràctiques 50 hores.

L’alumne disposarà de l’accés al campus virtual CET10 per al desenvolupament de la formació, on trobarà els continguts, materials i documentació del curs.

Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius:

M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

ETAPA PRÀCTIQUES (160 h)

Aquesta etapa s’efectuarà mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.

Condicions d'accés

Dirigit a majors de 18 anys.

Requisits matrícula

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat

*En cas que el curs disposi de descomptes hauràs d’adjuntar el comprovant d’aquest.

Avaluació

Per a superar la formació cal demostrar les aptituds fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.

Titulació i convalidacions

TITULACIÓ
Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

CONVALIDACIONS
Per al curs de monitor/a de lleure no es contemplen convalidacions.

Descomptes

Si compleixes alguna d’aquestes condicions et podràs aprofitar dels nostres descomptes.

 • Si et trobes a l’atur.
 • Si pertanys a una família monoparental i/o nombrosa.
 • Si t’inscrius amb 2 o més amics.
 • Descomptes no acumulables.
 • Consulta si el teu curs té descompte.

Envia’ns un correu electrònic i et respondrem ben aviat.

Gaudeix dels nostres avantatges!

 • Pràctiques

T’oferim l’opció de realitzar les pràctiques en un dels projectes de CET10.

 • Borsa de treball

Tenim més de 300 monitors i directors treballant amb nosaltres, molts d’ells ex-alumnes dels nostres cursos. Vols ser un d’ells? A més, et facilitem accés a ofertes de treball d’entitats i empreses. Treballem amb xarxa i podràs trobar l’oportunitat que estàs buscant.

 • Fes esport GRATIS!

Tindràs accés gratuït al gimnàs CEM Júpiter, el centre esportiu on faràs el curs.

 • Ajuts al transport públic

Et facilitem l’accés a la bonificació pel transport que emet el SOC.

Tot això només t’ho oferim nosaltres i durant un temps limitat. Aprofita!

*Avantatges vàlids per a majors de 18 anys.

Apunta’t als cursos de monitor/a de lleure del Centre de Formació CET10. Fa més de 25 anys que eduquem i formem en valors. No t’ho pensis més i… matricula’t amb nosaltres!