Sol·licitud d'ajuts econòmics per a les activitats d'estiu de CET10

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es realitzarà a través de mitjans telemàtics.

Aquests tràmits estaran operatius a partir del dilluns 17 d’abril i fins al dilluns 15 de maig de 2023.

Passos a seguir

Us indiquem a continuació els passos a seguir per fer la sol·licitud:

 • Pas 1. Un cop decidida la modalitat de casal o campus a la que voleu inscriure el vostre fill o filla, heu d’accedir a la pàgina corresponent, dins d’aquesta mateixa web, i agafar el codi d’activitat (sota el títol de la modalitat de casal/campus) que serà necessari per incloure-ho, durant la tramitació de l’ajut, a la pàgina de l’Ajuntament.
 • Pas 2. A continuació, heu de clicar sobre el botó, “Inscriu-te aquí” que us portarà a la pàgina d’inscripcions de CET10. Podeu accedir-hi amb els enllaços següents:
 • Pas 3.  Una vegada dintre, veureu tots els CASALS/CAMPUS o COLÒNIES disponibles i podreu clicar a la localització que heu triat.
 • Pas 4.A continuació veureu una pantalla informativa amb l’oferta del projecte triat. Continuareu, prement el botó de “Següent”.
campus beques
 • Pas 5. La següent pàgina ens demanarà les nostres credencials, haureu d’escriure el vostre DNI o e-mail i la contrasenya. Si no recordeu la contrasenya, podeu restablir-la clicant al botó de “Restablir la meva contrasenya”. En cas que mai hàgiu realitzat cap activitat amb nosaltres, heu de clicar el botó de “Registra’t” i seguir el procediment que el programa exigeix.
usuari
 • Pas 6. Una vegada dintre, trobareu tota la vostra unitat familiar. Heu de clicar sobre els membres de la unitat familiar, de l’infant/jove al que voleu inscriure i, un cop clicats, prémer el botó “Següent”
inscripcions
 • Pas 7. La següent pàgina, et demana els períodes pels quals vulgueu inscriure a l’Infant o infants. Trobareu totes les dates possibles d’inscripció però, Recordeu que, com a sol·licitants d’ajut, només podreu optar a un màxim de dues setmanes. (Es obligatori primer realitzar la contractació de les setmanes de beca i després la contractació normal del casal/campus o colònies. Una vegada triades les setmanes, cliqueu el botó de “següent”.)
campus
 • Pas 8. Per tal de poder contractar activitats, per a cadascuna de les persones seleccionades, heu de clicar el botó “Tria la teva activitat”.
casals
 • Pas 9. A la següent pàgina haureu afegir les activitats per a cada infant/jove escollit (es recomana fer primer la inscripció d’un infant/jove i a continuació de l’altre o dels altres):
  1. Cliqueu a sobre de l’Infant/jove al qual vulgueu inscriure primer.
  2. Trieu l’activitat.
  3. Seleccioneu l’horari que tingui el nom de “BECA”.
  4. Cliqueu sobre el torn al qual el voleu inscriure.
  5. Preneu el botó “Acceptar”.
beca
 • Pas 10. A partir d’aquí, bé podeu seguir el mateix procediment i inscriure, un a un, la resta d’infants escollits, bé podeu afegir una acollida/ampliació horària; en aquest cas, heu de clicar sobre el botó “Vols afegir algun Servei/Activitat addicional?” i seleccionar sobre l’opció que vulgueu afegir. A continuació, cliqueu sobre el botó “Següent”.
activitat
 • Pas 11. En aquesta pàgina, us trobareu el resum de la contractació, cliqueu sobre el botó “Següent” i accedireu a la pàgina d’acceptació de condicions contractuals, imprescindible per poder finalitzar el procés. Llegiu atentament i accepteu les condicions, clicant sobre el quadre del final de la pàgina. Un cop acceptat, cliqueu sobre el botó “Continuar” i accedireu a la plataforma de pagament.
beca - proces
 • Pas 12. A la següent pàgina trobareu la pantalla per acceptar les condicions contractuals, cal acceptar-les per poder continuar.
aceptació
 • Pas 13. Ja teniu tot el paquet de contractació preparat; cliqueu sobre el botó “Targeta de crèdit/dèbit” i després, sobre el botó “Contractar”, accedireu a la passarel·la de pagament de la vostra entitat, per finalitzar l’operació. En el cas de les famílies sol·licitants de beca, l’import a abonar per a les setmanes en les quals s’ha demanat l’ajut, serà 0 € i implicarà la reserva de la plaça.
beca
 • Pas 14. A continuació ja podeu començar a pujar digitalment, tota la informació necessària per poder iniciar l’activitat. Una vegada contractat, sereu dirigits de forma automàtica a aquest apartat, per poder accedir mes endavant cal desplegar l’apartat d’usuari i seleccionar “Les Meves Dades”.
dades
 • Dintre trobareu un menú anomenat “Els Meus Campus” , si el seleccioneu podreu observar que si esta de color taronja teniu documentació pendent per pujar.
campus beca
 • Si premeu el botó “Documentació addicional”, podreu acceptar o denegar els consentiments, pujar la documentació requerida y complimentar el qüestionaris pertinents.

Un cop l’Ajuntament us atorgui la beca pertinent, haureu de tornar a accedir a la nostra web, per fer efectiva la inscripció definitiva del o de la vostra familiar. (En cas de no abonar la part proporcional restant abans del dia “x”, CET10 gestionarà la baixa immediata de l’activitat i comunicarà a l’ajuntament la baixa de la família. 

Passos següents per part de CET10 i l'Ajuntament de Barcelona

Amb la reserva de la setmana o setmanes realitzada, heu de tramitar la sol·licitud de beca de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Oficina Virtual de Tràmits

En aquesta edició, per a poder-lo realitzar caldrà que disposeu d’un certificat digital tipus idCAT Mòbil o superior. En cas que no es compleixin el requisits per a poder obtenir aquest certificat, la sol·licitud també es podrà realitzar en paper.

Per poder fer la sol·licitud serà necessari disposar de:

 • El número IDALU-  de l’infant/jove beneficiari. En cas que l’infant/jove pel qual sol·liciteu la beca no estigui escolaritzat i no disposi d’un número IDALU, caldrà que ens informeu.
 • El codi de l’activitat per la qual sol·liciteu la beca.
 • Els ingressos nets anuals de l’any 2021 de la persona sol·licitant i, en cas que n’hi hagi, del cònjuge i els fills/es majors de 16 anys que hagin tingut ingressos.

Un cop heu realitzat el tràmit, la persona sol·licitant es podrà descarregar un comprovant que acredita que la sol·licitud ha estat enviada correctament, i també es rebrà un correu electrònic de confirmació.

Finalitzat el període de tramitació, el dilluns 15 de maig, la Comissió d’Ajuts treballarà per resoldre les sol·licituds presentades i, el dilluns 22 de maig notificarà el resultat provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del dimarts 23 de maig al dimarts 6 de juny de 2023. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicarà el dimarts 13 de juny.

Tot i estar pendents del llistat definitiu per acabar de tancar tot el procés, l’accés a la nostre web per a la tramitació de la inscripció definitiva, podran realitzar-ho, les persones que apareixen com a beneficiàries de l’ajut al llistat provisional, publicat el dilluns 22 de maig.

Contacta amb nosaltres a través de l’email [email protected] o del servei de xat, disponible en aquesta web, en l’horari següent:

De dilluns a dijous de 9:00 a 14:30 h i de 16:00 a 18:00 h.
Divendres de 9:00 a 14:30 h.

Les famílies que han rebut un ajut per part de l’Ajuntament, tenen l’obligació d’acceptar un formulari F9, el qual s’enviarà els dimarts de la o les setmanes per a la/les que s’ha demanat l’ajut. La no acceptació d’aquest SMS comportarà el rebuig de la beca i la obligatorietat d’abonar íntegrament l’import total de la setmana de casal/campus o colònies.

Requisits en l'atorgament d'ajuts

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants/joves de la unitat familiar que ho sol·licitin.

És necessari realitzar una sol·licitud per cada nen/a. Si l’infant/jove té germans/es, cal fer una sol·licitud per a cadascun dels germans/es.

Es becaran, amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals d’estiu i esportius, i amb un màxim de 14 dies en el cas de les Colònies, per infant/jove inscrit i vàlid per a tots els infants/joves del nucli de convivència.

Les persones interessades –pare/s//mare/s//tutors/res i fills/es que hi convisquin– hauran d’estar empadronades al municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici.

Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells infants i joves amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

La sol·licitud d’ajut econòmic tindrà, a més d’aquesta funció, la de declaració jurada d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament.

Per tant, el tràmit digital consistirà en un formulari de sol·licitud d’ajut econòmic / autorització de consulta / declaració jurada degudament emplenat.

La Comissió d’ajuts econòmics de la Campanya de vacances d’estiu valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments dels ajuts, que en cap cas no superaran el 90% del preu total de l’activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2023.

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2021 –casella 0500 a partir d’ara “ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant/jove i amb el barem que correspongui, tots els infants/joves del nucli de convivència que ho sol·licitin.

Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin un ajut per a l’activitat, així com el percentatge becat del cost de l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos nets següent:

 • De 0 a 7.000 €: 90%
 • De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
 • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Com es pot veure, l’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) dependrà dels ingressos nets anuals per ciutadà/ana i nucli de convivència.Per calcular en cada cas aquest import, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de convivència –pare/s//mare/s//tutors/es i fills que hi convisquin.Si en el nucli de convivència  hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos i despeses familiars. En aquest cas, caldrà declarar-ho a la sol·licitud de beca, i l’Ajuntament en farà la comprovació d’ofici, si escau.

Si la persona sol·licitant de beca declara que té el reconeixement de família monoparental, el/la sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’Ajuntament en farà d’ofici, la comprovació.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % que participin en les activitats, podran sol·licitar beca si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Un cop atorgada la beca, no es podrà canviar l’activitat becada.

Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Calendari d'inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dilluns 17 d’abril a dilluns 15 de maig de 2023.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dilluns 22 de maig notificarà el resultat provisional als interessats i interessades, mitjançant correu electrònic o SMS.

Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al dimarts 13 de juny, a partir del dilluns 22 de maig (publicació de llistat provisional) es podran començar a formalitzar les inscripcions accedint de nou a la nostra web i seguint les indicacions que donarem.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del dimarts 23 de maig al dimarts 6 de juny de 2023. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.