Mesures de protecció i funcionament dels casals, campus i colònies d’estiu CET10

L’àmbit del lleure representa una bona oportunitat per a reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut (OMS, 2020).

A continuació s’indiquen les mesures concretes que s’apliquen a l’activitat dels nostres casals, campus i colònies:

AFORAMENT

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general.

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS

Els/les participants en les nostres activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup:

DOCUMENTACIÓ

Els consentiments i autoritzacions es complimentaran via telemàtica, durant el procés d’inscripció. Un cop realitzada la inscripció, les famílies hauran d’emplenar els qüestionaris accedint a l’àrea d’usuari/ària, dins l’apartat “els meus campus”. En un d’aquests qüestionaris s’hauran d’adjuntar:

EQUIP DE TREBALL

L’equip de treball habitual dels nostres campus, casals i colònies està format per: un/a director/a, un equip de monitors i monitores i, com a valor afegit de la nostra entitat, un equip de monitors i monitores en pràctiques que provenen del nostre Centre de Formació CET10.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DEL MATERIAL

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS I DE LES ACTIVITATS

SORTIDES I DESPLAÇAMENTS

En la tipologia de sortides que es proposen, es prioritza que les activitats es duen a terme en llocs que ens garanteixen els nivells òptims de seguretat, protecció i neteja adients.

Si els desplaçaments es fan en transport públic, es compliran les normes establertes en aquest tipus de transport.

MESURES DE PROTECCIÓ

Les principals mesures de protecció són les següents:

Rentada de mans:

En el moment d’accedir al casal/campus/colònies: