La formació professional dual fa referència a la modalitat d’ensenyament professional que combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps de formació dels alumnes a l’empresa, i que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges, en condició de treballadors, becaris o voluntaris.

Amb aquesta nova modalitat d’estudis es pretén, per una banda, fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per altra banda, adaptar els ensenyaments de formació professional a les demandes del mercat laboral i la realitat socioeconòmica.

La formació dual, al Centre de Formació CET10, es realitza al Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness & Wellness), al Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i al Grau Superior en Educació Infantil.

Formació dual

Avantatges de la formació professional dual

  • Millorar la qualificació professional dels joves.
  • Ajudar als alumnes a conèixer més de prop el sector en què treballaran.
  • Facilitar la futura incorporació al mercat de treball.
  • Adequar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional a les necessitats de les empreses.
  • Potenciar la relació del professorat d’FP amb les empreses del sector i afavorir la transferència de coneixements.
  • Incrementar la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la formació professional.

Com funciona?

  • L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.
  • El centre i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, que coordinen i que avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.
  • L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada regulada per un contracte laboral (generalment en modalitat de formació) o d‘una beca formativa.
  • Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per a completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.