SUBVENCIONAT: CP Dinamització d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil (Monitor/a de lleure)

subvencionat classes
 • Codi: DLL24FCC03
 • Dirigit a: majors de 18 anys, treballadors/es assalariades o autònomes i persones en situació d’atur, inscrites al SOC.
 • Modalitat: presencial
 • Inici i final: 21/05/2024 – 12/07/2024
 • Hores lectives: 150 h
 • Hores pràctiques: 160 h
 • Ubicació: C/ Pallars 484, Barcelona

100% subvencionat

Cost 0 €

Descripció

El Certificat de professionalitat de Dinamització d’Activitats de Lleure, que equival  al curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, prepara a l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar en activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, mitjançant l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dirigit a

 • Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades o autònomes,  i persones en situació d’atur, inscrites al SOC.
 • Durant la inscripció s’haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d’autònoms o el document DARDO, segons el cas.

Requisits d'accés

Per accedir cal complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Si no es pot acreditar cap dels requisits anteriors, caldrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Continguts

 • M1: MF1866_2 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)
 • M2: MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)
 • M3: MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores)
 • MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 hores)

Titulació

Un cop realitzat i superat tot el procés formatiu, s’obté una doble titulació:

 • Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral.
  Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica. Aquí pots veure el procediment de sol·licitud al SOC.
 • Carnet de Monitor o monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut, que tramitarà l’Escola d’Educadors CET10 com a escola reconeguda per la Direcció General de Joventut amb el número.

100% subvencionat

Cost 0 €

Calendari

Dies de formació presencial:

calendario de curso subvencionado - monitor
monitor
curso subvencionado de monitor de tiempo libre.

Subvencionat per:

Amb el suport de:

generalitat
ministerio deporte
direcció general de joventut

Subvencionat per:

generalitat
ministerio deporte

Amb el suport de:

direcció general de joventut