Procés

L’usuari haurà de realitzar la inscripció al curs interessat podent realitzar aquesta a través del web a la corresponent pàgina d’inscripció o bé emplenant el full d’inscripció, descarregable des del web, dissenyat per això. En aquest últim cas l’usuari haurà d’enviar via correu electrònic a info@cet10.com aquest full d’inscripció juntament amb el comprovant de pagament.

L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament del curs. Un cop realitzat se’ls enviarà una confirmació d’inscripció. Totes les inscripcions que no hagin estat abonades en un termini de 2 dies de la realització del curs seran anul·lades i perdran la seva reserva. Si arribat el dia d’inici del curs l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça i per tant el seu dret a assistència.

Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD, o bé mitjançant ingrés / transferència bancària al número de compte indicat per a aquest efecte.

 

Política de devolució

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a la web i condicions:

Les cancel·lacions s’han d’informar per escrit, enviant un correu electrònic a info@cet10.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altre via. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar totes les dades de la inscripció, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.

 

Política de substitució

Si la persona inscrita no pot participar en el curs i previ avís de, cop a mínim, 4 dies naturals d’anticipació a la data de celebració, es podrà substituir per una altra persona.

En qualsevol cas, la persona que vagi a assistir en substitució de la inscrita inicialment haurà d’emplenar també la seva inscripció i sol·licitar el canvi a info@cet10.com

 

Política de cancel·lació

L’organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar un curs si no hi ha suficients inscrits, o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir.

Seran retornats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense cap possibilitat de cap tipus de compensació.