Política de vendes i devolucions

L’usuari/a té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a continuació:

 

Activitats extraescolars Fundació CET10

Per tramitar la baixa de qualsevol activitat extraescolar és necessari sol·licitar-la abans del dia 25 del mes anterior, per tal que sigui efectiva al mes immediatament següent.

Es pot gestionar de les següents maneres:

 • A través de l’Afagest del centre, la pàgina on s’ha fet la inscripció.
 • Enviant un correu electrònic a la coordinació del centre.

En cas de no recordar o no conèixer la pàgina web o el correu de la coordinació, es pot demanar mitjançant el xat de la nostra web, o bé al correu [email protected].

En cas de no rebre dins del termini la vostra sol·licitud, CET10 girarà el rebut de la mensualitat posterior.

Recordeu que aquells rebuts retornats sense justificació quedaran pendents de pagament i es continuaran reclamant fins a la seva liquidació.

 

Menjadors escolars CET10

Per tramitar la baixa del menjador és necessari sol·licitar-la abans del dia 25 del mes anterior, per tal que sigui efectiva al mes immediatament següent.

Es pot gestionar de les següents maneres:

 • A través de l’Afagest del centre, la pàgina on s’ha fet la inscripció.
 • Enviant un correu electrònic a la coordinació del centre.

En cas de no recordar o no conèixer la pàgina web o el correu de la coordinació, es pot demanar mitjançant el xat de la nostra web, o bé al correu [email protected].

En cas de no rebre dins del termini la vostra sol·licitud, CET10 girarà el rebut de la mensualitat posterior.

Recordeu que aquells rebuts retornats sense justificació, quedaran pendents de pagament i es continuaran reclamant, fins a la seva liquidació.

 

Casals i Campus CET10

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa contactant a les oficines de CET10 (mitjançant el xat de la nostra web, o bé al correu [email protected]) abans de l’inici de la mateixa.

 • La baixa tramitada des del moment de la inscripció fins 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, comporta el retorn del 80% de l’import final.
 • Les baixes tramitades 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat comporten el retorn del 50% de l’import final, sempre amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de dur a terme l’activitat.
 • Un cop iniciada l’activitat, no es retornarà cap quantitat.
 • Si s’anul·la la inscripció d’una setmana, havent obtingut el descompte del 5% per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.
 • Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans i/o germanes, havent obtingut el descompte del 10%, quedant inscrits/es només dos germans/es, aquest descompte es perd.
 • En comptes de tramitar la baixa de l’activitat, es pot demanar un canvi de setmanes, sempre quan hi hagi places a la setmana sol·licitada.

 

Sortides d’1 a 4 dies de durada i Colònies CET10

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de l’inici de la mateixa.

 • La baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, comporta el retorn del 60% de l’import final.
 • Les baixes tramitades posteriorment, comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.
 • Un cop iniciada l’activitat, no es retornarà cap quantitat.
 • Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.
 • Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans i/o germanes havent obtingut el descompte del 10%, quedant inscrits/es només dos germans/es, aquest descompte es perd.

 

Centre de Formació CET10

Procés de matriculació

1. Període de matriculació
Des del moment de la publicació del curs al web fins que s’omplen el nombre de places establertes per a cada curs.

2. Mitjans de matriculació

/ Matrícula online des d’aquest web

L’usuari haurà de realitzar la inscripció al curs a la corresponent pàgina d’inscripció i realitzar el pagament. L’usuari no estarà formalment matriculat fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament de la mateixa. Una vegada realitzat això quedarà confirmada la seva matriculació.

El pagament s’efectua mitjançant el nostre TPV virtual de forma segura, ràpida i fàcil, sense cap recàrrec amb les targetes del servei VISA, MasterCard, 4B, Mestre-4B, etc.

/ Matrícula presencial

Al Centre de Formació CET10 – c/Agricultura, 232 08020 de Barcelona. Cal aportar fotocòpia del DNI i comprovants de requisits segons el curs.
Opcions de pagament: en efectiu, amb targeta i aportant comprovant de transferència bancària al número de compte indicat per a aquest efecte.

 

Política de devolucions

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i condicions: les cancel·lacions han d’informar-se per escrit, enviant un email a [email protected].

No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar totes les dades de la inscripció, incloent nom del curs i codi, nom i cognoms de l’alumne, data i dades de contacte.

Les taxes de devolució són les següents:

/ Cursos Educació en el lleure

L’usuari pot cancel·lar la matrícula fins 7 dies naturals abans de l’inici del curs i se li reemborsarà el 75% de l’import total de la inscripció.
Les cancel·lacions realitzades amb menys de 7 dies naturals previs al començament del curs no tindran dret a ser reemborsades, amb l’excepció de causes mèdiques documentalment justificades.
Les devolucions es realitzaran dins dels 14 dies naturals posteriors a la sol·licitud de cancel·lació, a nom de qui la va realitzar.
Un cop iniciat el curs es perd la totalitat de l’import abonat.

/ Per cursos amb pagament i autorització mitjançant domiciliacions bancàries mensuals

En el cas de pagaments mensuals, l’avís de baixa s’haurà de realitzar abans del dia 20 per ser efectiva a partir del dia 1 del mes següent. En cas contrari, es passarà el rebut de la quota del mes entrant. En cap cas es tindrà dret a reclamar la devolució de les quantitats ja satisfetes.

 

Política de cancel·lació

El Centre de Formació CET10, es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment/curs si no hi ha suficients persones inscrites o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir-hi. En aquests casos, seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense possibilitat expressa de cap altre tipus de compensació.